Dział obsługi klienta

Damian Rewers
tel. kom. +48 605 941 831
e-mail: damian@rodeo-dr.pl


Dział techniczny

Dariusz Rewers
tel. kom. +48 668 646 566
e-mail: dariusz@rodeo-dr.pl

Formularz kontaktowy  kontakt

Aprobata Techniczna ITB

itb

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-8838/2012

Listwy Rodeo Wood Profil i płytki Rodeo Fasada System
do wykonywania okładzin elewacyjnych

 

>> Pełna wersja do pobrania

 

WYBRANE, SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE FRAGMENTY:

 

PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są listwy Rodeo Wood Profil i płytki Rodeo Fasada System do wykonywania okładzin elewacyjnych, produkowane przez firmę RODEO Dariusz Rewers, ul. Św. Marcina 29/3, 71-544 Szczecin

Listwy Rodeo Wood Profil wykonywane są z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) grubości 6 mm, którego wierzchnia strona pokryta jest masą akrylową z wtopioną siatką z włókna szklanego. Całkowita grubość listwy z nałożoną masą akrylową wynosi 9 mm. Szerokośćlistwy wynosi 120, 140, 160, 180 mm. Mogą być produkowane listwy o innej szerokości, ale nie większej niż 250 mm. Długość listwy wynosi 3000 mm.

Płytki Rodeo Fasada System o kształcie cegły elewacyjnej są dostarczane w postaci elementów płaskich i narożnych. Wykonane są z masy akrylowej nałożonej na podkład z maty szklanej z posypką z grysu dolomitowo-kwarcowego, umieszczoną na wierzchniej stronie płytki. Płytki Rodeo Fasada System mają szerokość od 50 do 80 mm i długość od 180 do 250 m. Mogą być produkowane płytki o innych wymiarach, ale nie większych niż: szerokość 250 mm, długość 500 mm. Grubość płytki wynosi 4 mm.

 

PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

Listwy Rodeo Wood Profil i płytki Rodeo Fasada System są przeznaczone do wykonywania okładzin elewacyjnych na pionowych powierzchniach obiektów budowlanych. Okładziny elewacyjne z listew Rodeo Wood Profil lub z płytek Rodeo Fasada System mogą być stosowane:

-na podłożach wykonanych z betonu, tynku cementowego, tynku cementowowapiennego lub innych podłożach mineralnych,
-na podłożach wykonanych z płyt włóknisto-cementowych lub płyt drewnopochodnych OSB.

Okładzinę elewacyjną z listew Rodeo Wood Profil mocuje się do podłoża i spoinuje klejem cementowym do płytek, o oznaczeniu C2S1 według normy PN-EN 12004:2008, następnie maluje lakierobejcą do drewna na bzie żywicy alkidowej, np. BONDEX Satin Finisz lub lakierobejcą akrylową.

 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą:

a) w przypadku listew Rodeo Wood Profil:
- długość ± 3 mm,
- szerokość ± 1,0 mm,
- grubość ± 1,0 mm,

Wytrzymałość na rozciąganie masy akrylowej z wtopioną siatką z włókna szklanego, nałożonej na styropianową listwę Rodeo Wood Profil nie powinna być mniejsza niż 3 MPa.

Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej, akrylowych elementów okładzin Rodeo Wood Profil i Rodeo Fasada System nie powinien być większy niż 0,05 kg (m2*h0,5).

Okładzina elewacyjna z listew Rodeo Wood Profil klejona bezpośrednio do podłoży o klasie reakcji na ogień co najmniej A2-s3,d0 według normy PN-EN 13501+A1:2010, powinna być nierozprzestrzeniająca ognia (NRO) przy działaniu ognia od strony elewacji.

 

WSTĘPNE BADANIA TYPU

Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Wstępne badanie typu listew Rodeo Wood Profil i płytek Rodeo Fasada System do wykonywania okładzin elewacyjnych obejmuje:

  • wytrzymałość na rozciąganie, 
  • moduł sprężystości przy rozciąganiu, 
  • odporność na uderzenie ciałem twardym, 
  • stabilność wymiarów liniowych, 
  • współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej, 
  • przyczepność, 
  • klasyfikację ogniową w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji.

 

USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8838/2012 jest dokumentem stwierdzającym przydatność listew Rodeo Wood Profil i płytek Rodeo Fasada System do wykonywania okładzin elewacyjnych do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty.